Fire kernebudskaber til dine kolleger

Konfliktens grundfortælling

Krisen er forbi, og vi skal som offentligt ansatte også have del i opsvinget. Vi har allerede i tre omgange taget medansvar og accepteret kriseoverenskomster. Offentligt ansatte skal nu have en reallønsfremgang, der svarer til de privatansattes. Vi vil anerkendes for vores indsats og den opgave, vi løser i samfundet. Vi er 800.000 ansatte, som rammes af udhulingen af de offentlige overenskomster.

Det vedrører os alle

 1. Vi vil gerne forhandle
  Vi har udtaget 10 % til strejke. Arbejdsgiverne 10 gange så mange
  Vi står nu i en situation, hvor vi har et forhandlingssammenbrud på alle tre forhandlingsområder – stat, kommune og region. Det har fagforeningerne ikke ønsket. Vi har ønsket og ønsker fortsat forhandlingsvejen. Det ligger i fagforeningens DNA. Men det kræver en modpart, der inviterer til reelle forhandlinger.
 2. Krisen er overstået, og offentligt ansatte skal også have del i væksten
  Det er ingen lønfest
  Vi mener, at medarbejderne i den offentlige sektor skal honoreres ordentligt for den indsats, de yder. Det mener arbejdsgiversiden ikke. Det er ikke rigtigt, at der har været en lønfest siden 2008. De offentlige arbejdsgivere mener, at vi skylder dem penge fra overenskomstresultatet i 2008, og at vi ikke som det private arbejdsmarked skal have glæde af, at den økonomiske krise er overstået.
 3. Den offentlige sektor er presset – den skal ikke presses mere
  Respekt og kvalitet
  Gode vilkår handler om mere end dig og mig. Som offentligt ansatte med høj faglighed er vi med til at sikre kvalitet i den offentlige sektor, som er grundlaget for vores velfærdsstat. Vi er engagerede, fleksible og brænder for vores arbejde. Hvis vi skal bevare kvaliteten i den offentlige sektor, skal vi ikke sakke alt for langt bagud i løn og vilkår.
 4. Vi står sammen
  Hjælp med at gøre konflikten effektiv
  Konflikten skal være så effektiv som muligt – ellers trækker den ud og mister sin mening. Vi skal sende et klart og tydeligt signal om, at vi bakker om konflikten. Og de kolleger, der ikke er i konflikt, skal ikke løse konfliktramt arbejde. Det er nu, vi skal stå sammen og vise arbejdsgiverne, at vi er parate for at kæmpe for vores løn og vilkår – og for grundlaget for hele vores velfærdssamfund – nemlig de mange dygtige og engagerede medarbejdere.

 

 
id-1