Opbakning til OK

Som offentlig ansat vil du på den ene elle anden måde blive berørt af OK18 og en eventuel konflikt.

Du kan bakke op om forhandlingerne på mange forskellige måder.

Som tillidsrepræsentant er du en meget central person både op til og under en eventuel konflikt. Du kan bakke op ved at deltage i aktiviteter, der klæder dig på til at kunne varetage hvervet. Derudover kan du holde dine kollegaer orienteret om udviklingen.

Som ansat udtaget til enten strejke eller lockout kan du først og fremmest bakke om om din tillidsrepræsentant. Det er et hårdt pres at skulle styre et nødberedskab, strejkeaktiviteter og være kontaktled til både organisationer og til den øverste ledelse. Derfor opfordrer vi dig til at vise forståelse over for det arbejdspres, bakke den lokale tillidsrepræsentant op og hjælpe ham/hende, hvor man kan. Derudover kan du deltage i de aktiviteter, der gør OK18 synlig i offentligheden. Det kan være demonstrationer, møder eller andre aktiviteter. Hold dig ajour med hvad der sker - tag en kollega under armen og deltag.

Er du offentlig ansat og ikke udtaget til konflikt eller er du privat ansat, kan du bakke op ved at deltage i de af ovenstående aktiviteter din arbejdstid tillader.

Alle kan komme med forslag til aktiviteter, der kan synliggøre vore krav. Skriv gerne med ideer til kampagnesekretariatet annette.jakobsen@3f.dk

 

 
id-1