Mere tryghed til alle lønmodtagere

Til Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten – åbent brev

 

MERE TRYGHED TIL ALLE LØNMODTAGERE

I 3F har vi længe ønsket et bedre dagpengesystem.

Vi har mange medlemmer, der ofte rammes af ledighed, medlemmer med kortidsansættelser, med sæsonarbejde, med lav indtægt og som rammes af langtidsarbejdsløshed.

Den gradvise udhuling af dagpengene, afkortningen af dagpengeperioden og mange stramninger har skabt utryghed.

Det er derfor på sin plads, at FH kommer med et nyt og samlet dagpengeudspil. Der bør gøres op med utrygheden og den utilstrækkelige dækning. Tiden er inde til, at der sker noget.

Desværre rammer FHs forslag skævt, selvom det også rummer positive elementer.

Det er positivt, at der kommer fokus på behovet for bedre dækning ved arbejdsløshed.

Forslaget om, at dagpengene skal reguleres efter lønudviklingen, vil fremadrettet stoppe udhulingen af dagpengenes købekraft. Det er godt og rigtigt.

Men forslaget rummer alvorlige problemer:

  • Med indførelse af en såkaldt ’trappemodel’, kan visse grupper af ledige modtage et dagpengetillæg på mellem 2.000 – 4.000 kr. i 3 måneder – bestemt af deres medlemsperiode og beregningen af deres sats. Denne model vil øge forskellen mellem top og bund. Den vil skabe et A og et B hold
  • ”Trappemodellen” åbner samtidig op for, at fremtidige regeringer kan skrue yderligere op for forskelsbehandling. Den er et opgør med det solidariske dagpengesystem.
  • Der er brug for at få indhentet den massive udhuling af købekraften, som vi har oplevet i løbet af de sidste 25 år, der gør dagpenge svære at leve for og tvinger mange til at finde andre løsninger. Dette er ikke en mulighed for de lavtlønnede. Forskellen på top og bund vokser. FHs forslag vil ikke ændre på dette.

Vi mener, at et nyt dagpengesystem først og fremmest skal levere en mærkbar bedre dækning af bunden.

Vi ønsker mere tryghed til alle lønmodtagere.

FHs forslag løser slet ikke denne udfordring. Der er i stedet brug for et solidarisk system, hvor dagpengebeløbet øges for alle. Der skal gøres op med den tabte købekraft, dagpengene skal være til at leve af.

Vi foreslår konkret, at satsen sættes op med 4.103 kr./måned svarende til den udhuling af købekraften, vi har oplevet gennem de sidste 25 år. Vi håber, at I vil bakke op om dette krav.

 

Med venlig hilsen

3F Frederikshavn, 3F Aalborg, 3F Midtvendsyssel, 3F Randers, 3F Aarhus TLB, 3F Horsens, 3F Kolding, 3F Ringkøbing-Skjern, 3F Midtjylland, 3F Esbjerg, 3F Esbjerg T, 3F Aabenraa, 3F Bygningsarbejderne Fyn, 3F BJMF, 3F København

Lagt på siden den 9.april 2021

 

 
id-5