Sæt 225 timers-reglen på pause

Corona-krisen har fået regeringen til at gennemføre flere tiltag. Hjælpepakker, lønkompensation og forskellige støttemuligheder er vedtaget – for at få virksomheder og ansatte igennem en tid med helbredskrise og stor usikkerhed.

En gruppe, der er særlig udsat, har spejdet forgæves efter hjælp. Trods det, at det i den nuværende situation er mere end svært at finde job, trods det, at mange i disse dage fyres, er kravet til kontanthjælpsmodtagere uændret. De skal stadig nå at optjene 225-timers arbejde om året. Gør de ikke det, reduceres deres ydelse, der i forvejen er lav.

Det er uacceptabelt, at denne gruppe – der økonomisk er hårdt presset – skal presses yderligere af et krav, der kan være utrolig svær at opfylde i den nuværende situation.
Og det samtidig med, at erhvervslivet modtager store hjælpe-pakker!

Det er helt rimeligt, at ledige på dagpenge i denne periode friholdes for en række krav.
Det samme bør gælde for kontanthjælpsmodtagerne.

I 3F København er vi ikke tilhængere af at straffe folk, fordi de ikke kan finde arbejde.
Og i denne helt særlige situation er det absurd.

Vores opfordring er helt klar:

  • Straf ikke de ledige kontanthjælpsmodtagere med urimelige krav.
  • Afskaf 225-timers reglen – sæt den som minimum på pause, mens Corona-krisen raser.

 

For yderligere kommentarer kontakt:

John Ekebjærg-Jakobsen
Formand 3F København
Mobil 40186384

 
id-4