Får jeg løn, hvis chefen sender mig i corona-karantæne?

Hvad er reglerne, hvis du kommer i karantæne, bliver hjemme på grund af frygt for at blive smittet af corona eller rejser på ferie i Norditalien? Få svaret her.

Chefjurist i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Peter Nisbeth, svarer på spørgsmål om corona og dit job. Læs med her:

Du er på ferie og bliver sat i karantæne på dit hotelværelse i ugevis på grund af risiko for coronasmitte. Risikerer du at blive fyret? Eller mister du din løn?

- Hvis du tager på ferie til for eksempel Tenerife, kan du ikke blive fyret fra dit job, hvis du bliver tilbageholdt i karantæne og derfor ikke kan møde på arbejdet efter ferien. Karantænen vil blive vurderet som “force majeure”, og hermed er du uden skyld i den situation, du befinder dig i.

- Du kan ikke regne med at få løn i de dage, hvor du bliver væk fra dit arbejde ud over ferieperioden.

- Hvis en nær pårørende sættes i karantæne, fordi vedkommende bor sammen med én, der er blevet smittet med corona, må det formentlig sidestilles med, at man selv er syg, og man er hermed berettiget til løn i karantæneperioden.

Hvad hvis du er taget på ferie til et område, hvor myndighederne har frarådet at tage hen?

- Hvis du mod myndighedernes anvisning alligevel tager på ferie i et område, hvor der er smittefare, bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold.

Hvis du bliver sendt på tjenesterejse af din arbejdsgiver og bliver sat i karantæne, får du så løn?

- Ja, hvis du er sendt af sted på tjenesterejse af din arbejdsgiver og bliver sat i karantæne på grund af smittefare, har du krav på at få din løn i karantæneperioden. Her har arbejdsgiveren ansvaret, da det var vedkommende, der traf beslutningen om at sende dig afsted på tjenesterejse.

Hvad hvis din arbejdsgiver sender dig hjem, fordi han er bange for, at du smitter dine kollegaer?

- Så skal din arbejdsgiver betale din løn. For her vurderer arbejdsgiveren på egen hånd - uden om myndighedernes anvisninger - at der er en risiko, og det må være for egen regning.

Hvad hvis du nægter at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?

- Hvis risikoen for at blive smittet på dit job er så konkret, at du kan anskueliggøre, at din “sikkerhed, sundhed eller integritet” er truet, vil du kunne blive hjemme med løn. Men du løber selv risikoen for, at der ikke vurderes at være en konkret og nærliggende fare for dit helbred, og at du dermed ikke har krav på løn.

Kilde: FH

 
id-3