Fair pensionsalder - også til os unge!

I 3F Københavns Ungdomsnetværk er vi rigtig glade for, aftalen om Arne-pensionen og de arbejdere den kommer til gode. Det er godt, at de der skal på pension som 68-årig kan komme på pension som 65-årig i stedet for. Det er en vigtig milepæl for fagbevægelsen, at der er tale om en rettighed.

Men aftalen er utilstrækkelig. Flere grupper skal have del i retten til tidlig pension og pensionsindtægten skal svare til minimum højeste dagpengesats.  

Med velfærdsforliget stiger pensionsalderen kontinuerligt. Dette betyder, at os der er 28 år i dag, først kan gå på pension i en alder af 74 år. Arne- pensionen kan så sætte den ned med 3 år, så pensionsalderen bliver 71 år.

I ungdomsnetværket kan vi slet ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre, og ej heller se rimeligheden.

Vi unge fortjener i (lige så høj en grad), en værdig pensionsalder, hvor vi kan få mulighed for at pusle lidt med havearbejde, lege med vores børnebørn eller have en hobby.

Vi mener at pensionsafsnittet i velfærdsforliget skal opsiges, så vi en gang for alle kan sige fra overfor Europas højeste pensionsalder.

Vi vil derfor opfordre 3F København til at blive medunderskriver på Stop 68-kampagnen, samt kæmpe målrettet for en løsning for os alle sammen.

Udtalelse fremsat af 3F Københavns Ungdomsnetværk

Fuld opbakning til udtalelsen vedtaget på bestyrelsesmødet i 3F København d. 4. november 2020

 

 
id-3