GDPR må ikke forringe vilkår for AMR

I forbindelse med indførelse af den nye persondatabeskyttelseslov (GDPR) har flere afdelinger i 3F fået henvendelser fra arbejdsmiljørepræsentanter, som af deres ledelse er blevet nægtet adgang til skadesanmeldelser, efter GDPR er trådt i kraft. Begrundelsen herfor er, at skadesanmeldelserne indeholder persondata, som ifølge GDPR ikke må deles med arbejdsmiljørepræsentanterne. Dette er imidlertid ikke korrekt!

3F har undersøgt sagen ved henvendelse til både Arbejdstilsynet og Datatilsynet og svaret er, at arbejdsmiljørepræsentanterne stadig skal have adgang til skadesanmeldelsen. Svaret fra Datatilsynet er indsat her:

”Såfremt der alene behandles oplysninger med hjemmel i gældende lovgivning og adgangen til disse oplysninger er underkastet den fornødne sikkerhed, herunder at kun de særligt bemyndigede hertil har adgang, kan dette godt tilgodese reglerne i både den gældende og den fremtidige lovgivning på persondatabeskyttelsesområdet.

Da de pågældende arbejdsmiljørepræsentanter antages at være ansat i virksomheden, er det denne der skal autorisere de pågældende så de måtte have adgang via VIRK/EASY.”

GDPR må således ikke forringe arbejdsmiljørepræsentanternes adgang til skadesanmeldelser.

Hvis I har spørgsmål, eller er bekendt med lignende problemstillinger, er I velkomne til at kontakte Team Social & Miljø i 3F København.

 

 
id-5