3F København indkalder hermed alle medlemmer til  Generalforsamling

mandag den 19. november 2018 kl. 17.00
på Hotel og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Dagsorden:

Pkt. 1 - Velkomst
Pkt. 2 - Valg af dirigenter
Pkt. 3 - Beretning, herunder fremtidig virksomhed
Pkt. 4 - Regnskab 2017 for 3F København

 1. Godkendelse af regnskab

Pkt. 5 - Budget og kontingent

 1. Godkendelse af kontingent 2019 for 3F København
 2. Godkendelse af budget 2019

Pkt. 6 - Indkomne forslag

 1. 3F Kongres 2019
 2. Udtalelse: Opgør med finansverdenens statstyveri
 3. Udtalelse: Udbyg den almene boligsektor - Stop nedrivning af brugbare boliger
 4. Udtalelse: Styrk dagpengene - NEJ til nyt opholdskrav

Pkt. 7 - Valg i henhold til lovenes § 13

 • Næstformand – Morten Søndergaard
 • Økonomiansvarlig – Helge Geest
 • 1 organisationssekretær – Diana Boye
 • 12 Bestyrelsesmedlemmer – Anette Nielsen, Cora Andrewartha, Hans Henrik Jensen, John Jakobsen, Kanwal Preet, Nikolaj Hillemann, Thomas Stein, Teit A. Gamst, Jette Jensen, Helle Bernstein, Jannie Rosenstrøm, Stig Dolleris.
 • 1 bestyrelsesmedlem ( vælges for 1 år ) – Elena Ahmed.
 • 3 faglige sekretærer som bestyrelsesmedlemmer – Anja Karstensen, Jan Finn Strømgren, 1 vakant.
 • 6 bestyrelsessuppleanter – Johnny Knudsen, Marcell Jensen, Jesper Jacobsen, Jennifer Tillemand, 2 vakant.

Pkt. 8 - Øvrige valg

 • 8 medlemmer til stemmeudvalget – Paul Erik Schou, Frank Pedersen, Leif Thorup Nielsen, Finn Hammelev, Jan Burmeister, Leif Dahl Larsen, Henrik Riis Sørensen, Steffen Bentzen.
 • 5 suppleanter til stemmeudvalget – Rikke Olsen, Mie Jacobsen, Jannie Gøth, Jan Hertel-Wulff, Dzevad Ramic.
 • Statsautoriseret revisor – RI (Revisionsinstituttet).
 • 2 bilagskontrollanter – Pernille Parker, Per Jørgensen.
 • 2 bilagskontrollantsuppleanter – 2 vakant.
 • 3 fanebærere – Per Svensson, Cora Andrewartha, Michael Andersen.
 • 3 fanebærersuppleanter – Bjarne Jensen, Torben Jensen, Rikke Olsen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 29. oktober 2018.

Der serveres en bid brød til dem, der har tilmeldt sig spisning inden mandag den 5. november – tilmelding til Diana Boye på mail: diana.boye@3f.dk

Venlig hilsen,
Formand Bjarne Høpner

Dagsorden lagt på siden d. 7. september 2018
Forslag til pkt. 6 lagt på siden d. 2. november 2018

 

 
id-5