Alle medlemmer indkaldes til 3F Københavns ordinære generalforsamling.

Mandag den 23. november kl. 17.00
i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh Ø

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigenter
 3. Beretning, herunder fremtidig virksomhed
 4. Regnskab 2019 for 3F København
  a) Godkendelse af regnskab
 5. Budget og kontingent
  a) Godkendelse af kontingent 2021 for 3F København
  b) Godkendelse af budget 2021
 6. Indkomne forslag
 7. Valg i henhold til afdelingens love §14
 8. Øvrige valg

Forslag og udtalelser (bortset fra personvalg), som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt af medlemmer med CPR-nr. og navn til bestyrelsen senest 3 uger før den ordinære generalforsamling, hvorefter de offentliggøres på 3F Københavns hjemmeside før generalforsamlingen. Forslag sendes til 3F København, Peter Ipsens Allé 25, 2400 Kbh. NV eller på mail kobenhavn@3f.dk.

 

Venlig hilsen
John Ekebjærg-Jakobsen, Formand

 

Forslag/dokumenter der skal behandles på generalforsamlingen kan findes her på siden, efterhånden som de indkommer.

Lagt på hjemmesiden 4/12-19. Opdateret med tid/sted samt dagsorden 30/9-20.

 

 
id-4