Pensionist- og Efterlønsklubben i Hotel & Restauration i København

Foreningens formål

At arrangere sammenkomster af faglig og selskabelig art.

Hvad laver vi?

Foreningen skal samle medlemmer, der er overgået til enten efterløn eller pension.

Vi har arrangementer fra september til juni. Den 2. torsdag i måneden er der møder i foreningen. Ligeledes afholder vi en sommerfest, en julestue samt en julefrokost. Et eksempel på arrangementer kunne være besøg i Skuespilhuset, DR-Byen eller Arbejdermuseet. Klubbens aktiviteter annonceres i afdelingens medlemsblad. Ud over de nævnte arrangementer, har vi et samarbejde med E & P Klubben og Postseniorerne, så der er rig mulighed for oplevelser.

Klubben er et rigtig godt sted at møde gamle kolleger og der bliver fortalt mange historier. Kontingentet for alt dette er kr. 250,- pr. år.

Hvem kan optages i klubben?

Alle medlemmer af 3F Hotel & Restauration, der går på efterløn eller bliver pensionister samt deres ægtefælle eller samlever - ægtefælle eller samlever dog uden stemmeret. Vil du selv eller en du kender blive medlem af klubben, skal du kontakte Gerda Johnsen for indmeldelse. Gerda's tlf.nr. er 51 17 17 86.
Klubbens formand (Palle Christensen) kan kontaktes på telefon 22 30 60 96.

 

Program forår 2020:

Torsdag den 9. januar 2020 kl. 11.00
Summemøde i Det Grå Palæ. Vort første møde i  2020.
Der blev ved julestuen foreslået at vi viste en gammel dansk film.
Vi har fundet 2 film frem:

  • „Bag de Røde Porte“ om livet og trakasserierne på Bakken.
  • „Martha“ om livet ombord i en gammel plimsoller.

Begge med nogle af vore mest kendte og elskede skuespillere, bl.a. Ib Schønberg, Lily Broberg, Poul Reichardt og Ove Sprogøe.  Vi laver en hurtig afstemning.
Som sædvanlig er der kaffe / te og frisksmurte sandwich. Øl og vand kan købes til venlige pensionistpriser, nemlig kr. 10,–.

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 16.30
Folkehuset Absalon – bemærk tidspunkt.
Vi mødes ved Folkehuset Absalon, Sdr.Boulevard 73. Det ligger rimeligt central både med bus og S-tog. Det er den gamle kirke der er bygget om til folkehus. Utallige arrangementer afholdes her ( se deres  hjemmeside  https://absaloncph.dk / ) ligeledes er der fællesspisning hver aften. Vores kasse betaler for  maden. I må selv til lommerne mht. drikkevarer og evt. kaffe / te.
Vi må af hensyn til køb af spisebilletter, have tilmelding senest mandag den 20. januar 2020 til Poul på tlf. 2942 1812 eller på mail: poul.pedersen@oncable.dk.
Tilmelding er bindende. Ved udeblivelse må man betale for de spildte spisebilletter.

Torsdag den 6. februar kl. 11.00
Summemøde i Det Grå Palæ
Det Grå Palæ står til vores disposition, og vi mødes og fortæller løgnehistorier. Der afholdes Banko kr. 10,– for 1 plade, 4 plader som vanligt kr. 30,–. Hvis vor formand ikke er forkølet og sygemeldt, råber han sikkert numrene op. Der spilles 4 spil med pause efter 2, hvor man kan strække benene og rette på støttestrømperne.Øl og vand til dejlige klubpriser. Efter de sidste 2 spil serveres der dejlige friske sandwich og kaffe / te.
Tilmelding til rundvisning i Arbejdermuseet torsdag den 20. februar 2020 modtages. Pris for denne tur inkl. kaffe / te og evt. kikskage beløber sig til kr. 75,–.
Tilmelding er bindende.

Torsdag den 14. februar 2020 kl. 09.30
3F Seniorer afholder Regionsmøde
Man mødes i Den Store Sal kl. 09.30 hvor der er kaffe / te og morgenbrød. Det ordinære møde starter kl. 10.00 og inden afslutning afholdes der konstituering af ny bestyrelse. Vi mener at øl, vand og bitter kan købes.

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 11.30 – bemærk tidspunkt
Vi mødes i Rømersgade 22 for at besøge Arbejdermuseet.
Arbejdermuseet ligger meget centralt for de offentlige transportmidler. Både tog, S-tog, Metro og busser. Beliggende ved Torvehallerne. På Arbejdermuseet er bestilt omvisning for udstillingen „Familien Sørensen“. Omvisningen begynder præcis kl. 12.00. Besøg familien Sørensen der flyttede til storbyen København i 1880’erne. Hvordan var en arbejderfamilies liv med otte børn, arbejde, og fest fra 1885–1990 ? Det viser den spændende udstilling med udgangspunkt i familiens hjem på Østerbro i København.
Fra land til storbyliv
I foråret 1882 flytter et ungt par fra Asminderød og ind til København. Med sig har de deres seks uger gamle datter Louise, en rød rejsekiste og drømmen om en bedre tilværelse end den de forlader på landet. For Karen Marie og Peter Martin Sørensen bliver de første år i København en kamp for tilværelsen med manglende bolig, konstant søgen efter arbejde og sygdom. Imens vokser børneflokken til 8, og selv om vilkårene er trange gør de deres bedste for at skabe en tryg og god hverdag for familien. Familien når at flytte 14 gange, inden den i 1915 slår sig ned i deres drømmelejlighed ; en toværelses leje–lejlighed på Gl. Kalkbrænderivej nr. 58.

Husk at medbringe medlemskort til 3F, da det giver gratis adgang til Arbejdermuseet. Efter omvisningen er der reserveret bord til kaffe og hjemmebag, øl eller vand. Turen inkl. traktement koster kr. 75,–.
Bindende tilmelding til Poul på tlf. 2942 1812 eller mail: poul.pedersen@oncable.dk

Torsdag den 5. marts 2020
Summemøde i Det Grå Palæ
Successen med maden gør, at vi prøver en gentagelse. Denne dag håber vi at kunne serverer en lækker „Hvid Labskovs“ med det behørige tilbehør, koldt smør og masser af hakket purløg. Efter maden er der friskbrygget kaffe / te. Der kan købes kolde øl og vand til pensionist priser kr. 10,–. Arrangementet koster kun kr. 25,–.
Bindende tilmelding til Poul på tlf. 2942 1812 eller mail: poul.pedersen@oncable.dk senest den 28. februar 2020. Der sælges et lotteri.

Torsdag den 19. marts 2020 kl. 11.00
Det Grå Palæ – Generalforsamling

Dagsorden iht. lovene :

  1.  Valg af dirigent
  2.  Formandens beretning
  3.  Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab.
  4.  Fastsættelse af kontingent 2021
  5.  Valg til bestyrelse
  6.  Indkomne forslag (skal være fremsendt senest 14 dage før generalforsamling)
  7.  Evt.

Klubben er vært ved en sandwich, 1 øl eller vand. Kaffe /te.

Fredag den 27. marts 2020 kl.10.30
3F afholder Forårsbanko i Mødesalen
Der spilles 10 spil + ekstraspil & superbanko, samt salg af lotteri. Plader koster 10 kr. 6 plader for en halvtredser. Arrangementet varer til ca. kl. 15.00 og i pausen efter 5. spil serveres 2 pølser med brød. Pris for deltagelse kr. 40,– Der kan købes drikkevarer til rimelige priser. Tilmelding til kasserer senest 15. marts 2020
Entre indbetales på vor konto 5321-0689408 – mærk beløbet banko.

 

 
id-2