Pensionist- og Efterlønsklubben i Hotel & Restauration i København

Foreningens formål

At arrangere sammenkomster af faglig og selskabelig art.

Hvad laver vi?

Foreningen skal samle medlemmer, der er overgået til enten efterløn eller pension.

Vi har arrangementer fra september til juni. Den 2. torsdag i måneden er der møder i foreningen. Ligeledes afholder vi en sommerfest, en julestue samt en julefrokost. Et eksempel på arrangementer kunne være besøg i Skuespilhuset, DR-Byen eller Arbejdermuseet. Klubbens aktiviteter annonceres i afdelingens medlemsblad. Ud over de nævnte arrangementer, har vi et samarbejde med E & P Klubben og Postseniorerne, så der er rig mulighed for oplevelser.

Klubben er et rigtig godt sted at møde gamle kolleger og der bliver fortalt mange historier. Kontingentet for alt dette er kr. 250,- pr. år.

Hvem kan optages i klubben?

Alle medlemmer af 3F Hotel & Restauration, der går på efterløn eller bliver pensionister samt deres ægtefælle eller samlever - ægtefælle eller samlever dog uden stemmeret. Vil du selv eller en du kender blive medlem af klubben, skal du kontakte Gerda Johnsen for indmeldelse. Gerda's tlf.nr. er 51 17 17 86.
Klubbens formand (Palle Christensen) kan kontaktes på telefon 22 30 60 96.

 

Program 2019:

Torsdag den 10. januar 2019 kl. 11:00
Summemøde i „Det Grå Palæ“. Vort første møde i det nye år, hvor vi mødes til nytårs Banko. Kaffe / te og sandwich. Øl og vand kan købes.

Torsdag den 24. januar 2019 kl. 12:00
Guidet rundvisning i Grundtvigskirken, der ligger på  „På  Bjerget“.
Mødested: Det forhenværende kapel. Man kan nå hertil med S–tog A + bus 6A, skift Nørreport eller S–tog A + bus 21, skift på  Emdrup. Grundstenen blev lagt efter 1. verdenskrig på Grundtvigs fødselsdag den 8. september 1921. Byggeriet fortsatte helt op i 1940erne. Der er brugt godt 5 mill. specielle gule mursten, og byggeriet omfatter også husene på begge sider af kirken, bedre kendt som „På Bjerget“. Vi slutter af med „Gravkaffe“ og blødt brød. Pris kr. 50,–. Tilmelding til Gerda ved summemødet den 10. januar eller på tlf. nr. 51 17 17 86.

Tirsdag den 5. februar 2019 Kl. 10:00
FÆLLESARRANGEMENT i den store sal
Der bliver musik og sang denne dag. Kirsten og Erik Juul Andersen spiller og vi synger med efter Arbejdersangbogen. Der er kaffe / te og lækre nysmurte sandwich. Øl, bitter og vand til små priser.

Torsdag den 14. februar 2019 kl. 11:00
Summemøde i Det Grå Palæ. Denne dag serverer vi en portion Hvid Lobes Cobes i stedet for de sædvanlige sandwich. Øl & vand til fornuftige små priser. Kaffe / te. Amerikansk lotteri. Pris kr. 50,– Tilmelding til Gerda senest den 24. januar 2019.

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 11:00 – „Det Grå Palæ“
Den ældre film: „Dansen med Regitze“ vises. Vi ser Ghita Nørby og Frits Helmuth spille formidabelt i dette roste og Oscar–nominerede danske drama. Efter filmen er der friske sandwich og mulighed for at købe øl og vand. Kaffe / te.

Torsdag den 14.marts 2019 kl. 11:00
Generalforsamling i „Det Grå Palæ“
Dagsorden iht. lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formand Palle Christensens beretning
3. Kasserer Flemming Hansen aflægger regnskab
4. Valg til bestyrelse
5. Indkomne forslag ( skal være fremsendt senest 14 dage før generalforsamling )
6. Evt.

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal kontingent for 2019 på kr. 250,–  være betalt. Skyldigt kontingent kan indbetales på konto nummer 5321-0689408
Klubben er vært ved en sandwich, øl, vand og kaffe / te. Samtidig sælges et amerikansk lotteri, hvor overskuddet går til afstresning efter vore udflugter

Lørdag den 30. marts 2019 kl. 11:00
Mødested: Foran Rema 1000 – Rosenørns Allé 31. Herfra går vi ned i Metroens cykelkælder for at se den „ukendte“ kunst. Derefter går vi over gaden for at besøge  Musikmuseet, der har til huse i det gamle DR. Museet råder over sjældne instrumenter fra Europa, Asien og Afrika. Fra bronzealderen til i dag. I klangrummet kan man afprøve instrumenterne bl.a. harper, el–trommer, klaver og xylofoner. Vi slutter dagen af med kaffe / te og blødt brød.
Arrangementet koster kr. 75,–.
Tilmelding til Gerda senest den 14. marts dvs. ved generalforsamlingen.

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 10:00
FÆLLESARRANGEMENT i den store sal
Allan Mylius Thomsen er en københavnsk byhistoriker og skribent. Han underholder med forskellige emner denne dag.
Mød talstærkt op, han er værd at høre på. Øl, bitter og vand kan købes.

 

 
id-2