Pensionist- og Efterlønsklubben i Hotel & Restauration i København

Foreningens formål

At arrangere sammenkomster af faglig og selskabelig art.

Hvad laver vi?

Foreningen skal samle medlemmer, der er overgået til enten efterløn eller pension.

Vi har arrangementer fra september til juni. Den 2. torsdag i måneden er der møder i foreningen. Ligeledes afholder vi en sommerfest, en julestue samt en julefrokost. Et eksempel på arrangementer kunne være besøg i Skuespilhuset, DR-Byen eller Arbejdermuseet. Klubbens aktiviteter annonceres i afdelingens medlemsblad. Ud over de nævnte arrangementer, har vi et samarbejde med E & P Klubben og Postseniorerne, så der er rig mulighed for oplevelser.

Klubben er et rigtig godt sted at møde gamle kolleger og der bliver fortalt mange historier. Kontingentet for alt dette er kr. 250,- pr. år.

Hvem kan optages i klubben?

Alle medlemmer af 3F Hotel & Restauration, der går på efterløn eller bliver pensionister samt deres ægtefælle eller samlever - ægtefælle eller samlever dog uden stemmeret. Vil du selv eller en du kender blive medlem af klubben, skal du kontakte klubbens formand (Palle Christensen) på telefon 22 30 60 96.

Program 2020:

Fredag den 27. marts 2020 kl.10.30
3F afholder Forårsbanko i Mødesalen
Der spilles 10 spil + ekstraspil & superbanko, samt salg af lotteri. Plader koster 10 kr. 6 plader for en halvtredser. Arrangementet varer til ca. kl. 15.00 og i pausen efter 5. spil serveres 2 pølser med brød. Pris for deltagelse kr. 40,– Der kan købes drikkevarer til rimelige priser. Tilmelding til kasserer senest 15. marts 2020
Entre indbetales på vor konto 5321-0689408 – mærk beløbet banko.

Tirsdag, den 31. marts kl. 10:00 - Fællesmøde i Den Store Sal
Der er fællesmøde i hovedbygningen "Store Sal", hvor Pia Dahl kommer. "Hvem skændes efter en god sang". Sang og fortællinger. Kaffe på kanden, øl og vand til pensionist priser.

Torsdag, den 23.april kl. 11:00 - Summemøde i Det Grå Palæ
Vi mødes med både strikke- og snakketøj. Et forårsbanko må der spilles. Der serveres friske lækre sandwich, kaffe/te. Øl og vand kan købes til fornuftige pensionistpriser.

Tirsdag, den 12.maj kl. 11:00 - 3F Region Hovedstaden afholder Skovtur på Bakken
Vi mødes ved Hvide Hest, hvor der bydes velkommen til frokost inkl. 1 genstand, kaffe og avec. Pris 200,- kr. gennem vor klub senest 27. april. Der sælges et lotteri med flotte gevinster.

Torsdag, den 28.maj kl. 11:00 - Summemøde i Det Grå Palæ
Der vises filmen "Lille Spejl" med bl.a. Fritz Helmuth. Vi sælger et amerikansk lotteri, mens vi nyder de friske hjemmelavede sandwich, kaffe/te. Øl og vand til foræringspriser.

Torsdag, den 11.juni kl. Kl. 12:00 - Skovtur til Holløselund.
Vor Skovtur går til Nordsjælland.  S-tog til Hillerød, lokal tog mod Tisvildeleje afg. kl. 11:20 står af i Vejby for at tage bus 361 (retning mod Tisvildeleje) det sidste stykke vej til Østervænget. Der arrangeres frokost inkl. vin, øl og vand. Kaffe med blødt brød. Toilet og håndvask til rådighed. Vi håber dog på samkørsel, mere senere. Vi krydser fingre for godt vejr, så de der har lyst kan gå en tur og nyde vejret inden næsen igen vendes mod København. Pris kr. 75,- alt inkl.

Torsdag, den 13.august kl. 12:00 Mødested: Afgangshallen HH overfarten i Helsingør
En dag på Øresund, en lækker buffet på m/f Aurora, det er hvad der venter os denne dag. Inden vi forlader færgen er der kaffe/te. Mulighed for at shoppe og fx købe cigaretter. Turen el. turene over Øresund koster 150,- kr. Der sælges et lotteri til fordel for klubbens kasse. I sørger selv for transporten til og fra Helsingør. Afgang fra Helsingør ca. kl. 17:00.

Lørdag, den 5.september kl. 13:00 - 3F Seniorer afholder "Musik i Gården"
Tag din ledsager med. Billetprisen kun kr. 70,- pr. deltager, heri indgår 2 pølser med brød samt 2 genstande. Bjarne Børresen spiller så hele gården swinger. Øvrige drikkevarer til venlige lørdagspriser. Bindende tilmelding til vor klub senest 20. august 2020.

Torsdag, den 17.september kl. 11:00 - Summemøde i Det Grå Palæ
Første møde efter sommerferien. Vi mødes for at sludre og fortælle løgnehistorier der vil være sandwich, kaffe/te. Øl og vand kan købes. Brikkerne findes frem til et Bankospil.

Torsdag, den 8.oktober kl. 13:00 - Synagogen i Krystalgade 12 besøges
Der er planlagt en rundvisning i Synagogen denne torsdag. Mænd låner en kalot under besøget. Pga. sikkerhedsforanstaltninger vil det Jødiske Trossamfund have vore personlige oplysninger indsendt til godkendelse på forhånd. (Dvs. vore Cpr. nr.) Efter rundvisning frokost. Hele arrangementet koster 150,- kr. Drikkevarer for egen regning.

Torsdag, den 29.oktober kl. 17:30 - Spisning i Folkehuset "Absalon", Sdr.Boulevard 73
I begyndelsen af året havde vi et arrangement i Folkehuset "Absalon". Dette var en så stor succes at vi allerede nu gentager denne fælles spisning. For kun 75,- kr. spiser vi sammen denne aften i den nedlagte kirke på Sønder Boulevard. Drikkevarer for egen regning. Ligger rimeligt centralt med bus og S-tog. Vi må af hensyn til køb af spisebilletter, have bindende tilmelding senest 22.oktober til Poul på tlf. nr. 29 42 18 12, sms på samme nr. eller mail : poul.pedersen@oncable.dk Ved frafald må man betale for de spildte spisebilletter.

 

 
id-2