Ordinær generalforsamling i HTS brancheklubben

Lørdag den 23/11-2019 kl 10.00.

Da vi ønsker at afholde generalforsamling et sted med mad og hygge kræves der tilmelding på e-mail: Al_bundy@outlook.dk mærk: generalforsamling.

Tilmelding senest fredag den 1/11-2019.

Med venlig hilsen Palle Christensen

 

 
id-7