Klagemuligheder

Er du utilfreds med en afgørelse a-kassen har truffet, kan du (inden for 4 uger efter du har modtaget skriftlig underretning om afgørelsen), anke denne til a-kassens hovedledelse på adressen:

Fagligt Fælles Forbunds A-kasse
Postboks 272
1780 København V
Tlf.: 70 300 300

Hovedledelsens afgørelser i klagesager skal udfærdiges skriftligt og skal være begrundet.

Afgørelsen skal indeholde oplysning om klageadgang og angive, at klage til direktøren for arbejdsløshedsforsikringen skal indsendes til kassens hovedledelse inden 4 uger fra det tidspunkt, hvor du har modtaget besked om afgørelsen.

Såfremt hovedledelsen fastholder sin afgørelse, vil den indbringe klagen for:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
Njalsgade 72A
2300 København S
Telefon: 72 21 74 00
Email: star@star.dk

 

 
id-5