Kontanthjælp

Du kan søge kontanthjælp/uddannelseshjælp:

  1. Hvis du ikke længere kan forsørge dig selv og din familie, f.eks. fordi du har mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge og ikke har formue (for enlige 10.000 kr. for gifte/samlevende 20.000 kr). Formue er udover penge også værdier, som let kan omsættes til penge. Også biler og sommerhuse anses som formue. Har du en arbejdsskadeerstatning i form af erstatning for varigt mén eller tab af arbejdsevne (såvel løbende månedlig udbetaling som en formueudbetaling), skal kommunen se bort fra denne. Erstatningen må altså ikke modregnes i kontanthjælpen.
  2. Du skal melde dig ledig på Jobcentret eller på jobnet.dk den første ledige dag uden indtægt. Du er først berettiget til kontanthjælp fra den dag, du er tilmeldt Jobcentret.
  3. Du skal søge om kontanthjælp på Jobcentret eller sende en elektronisk ansøgning med dokumentation over din egen og samlevers/ægtefælles indtægt og formue, da man har gensidig forsørgelsespligt - for samlevende med halv virkning i 2015 der fra 2016 ophæves helt for samlevende. Reglerne om gensidig forsørgerpligt gælder for samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år.

Ved afslag på kontanthjælp, skal du have en skriftlig begrundelse og kan klage over afgørelsen inden 4 uger fra du har modtaget afgørelsen.

Alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg

Jobcentret skal vurderer om du er uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

Uddannelsesparate får et uddannelsespålæg som betyder at jobcentret sammen med dig skal afklare dine uddannelsesønsker og hjælpe dig med at søge ind på en uddannelse.

Kan du ikke begynde på en uddannelse på grund af helbredsmæssige eller sociale forhold, vil du blive vurderet som aktivitetsparat. Du vil så skulle stå til rådighed for en aktivitet for en indsats, der kan bidrage til at du kan blive i stand til at tage en uddannelse.

Unge under 30 år med en uddannelse

Du vil blive vurderet som jobparat eller aktivitetsparat.

Som jobparat skal du aktivt søge et job. Får du ikke et job senest efter 3 måneder, skal du arbejde for din kontanthjælp fx i en nytteindsats. Du kan også få beskæftigelsesrettet tilbud, som ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik.

Kommunen vil vurdere dig som aktivitetsparat, hvis du har sociale og/eller helbredsmæssige problemer, der gør at du ikke kan tage et arbejde inden for 3 måneder. Som aktivitetsparat får du en koordinerende sagsbehandler og en helhedsorienteret indsats, der kan bringe dig tættere på et job

30 år eller derover

Kommunen skal, som i afsnittet om unge under 30 år med en uddannelse, vurderer om du er jobparat eller aktivitetsparat, og deraf følgende krav om at arbejde for kontanthjælpen eller deltage i en indsats, der kan bringe dig tættere på et job.

Som ufaglært har du ret til at deltage i et forløb, hvor du kan få vurderet dine realkompetancer.

Realkompetancer er de færdigheder, du har tilegnet dig på dit arbejde og i din fritid. Du har også ret til at blive læse-, skrive- og regnetestet. Hvis testene viser, du har behov for behov indenfor disse områder, har du ret til at få tilbudt kurser.

Nytteindsats

Formålet med jobbene er ikke, at de skal være beskæftigelses fremmende for den enkelte, men at man skal yde en indsats for sin kontanthjælp. Jobbene må ikke være et arbejde, som ellers skulle udføres som et ordinært arbejde. Nytteindsatsen kan fx være at vaske byskilte eller småopgaver på børneinstitutioner. Nytteindsatsen foregår på en offentlig arbejdsplads,  og varer maksimalt 13 uger ad gangen.

Få hjælp i afdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte social- og miljøafdelingen med spørgsmål. Ring eller bestil en tid til en samtale på telefonnummer 70 30 09 99.

 

 
id-5