Huskeseddel for ledige

Første ledige dag skal du tilmeldes Jobcentret. Det er en betingelse for at få udbetalt dagpenge.

Du kan besøge 3F Københavns a-kasse og få klaret det hele ét sted, eller du kan tilmelde dig ved personlig henvendelse i Jobcentret.

www.mit3f.dk skal du gå ind på fanebladet ”Min a-kasse”. Her skal du udfylde ”Ansøgning om dagpenge, lønmodtagere”.

Hvis du ikke kan vedhæfte det elektronisk, skal du sørge for, at a-kassen også modtager:

 • Opsigelse.
 • Ansættelsesbrev.
 • Arbejds- og opholdstilladelse (kun hvis du ikke er dansk statsborger)

Du kan søge flere oplysninger på 3F’s hjemmeside http://3f.dk under ”A-kasse”.

Huskeseddel for ledige:

Sygdom:

 • Første sygedag: Sygdom meddeles på www.jobnet.dk (”min side”).
  Dagpenge under sygdom de første 14 dage. Efter 14 dages sygdom overgår man til sygedagpenge fra kommunen. Du vil herefter (i E-boks) modtage et underretningsbrev fra kommunen og et ansøgningsskema til brug for ansøgning om sygedagpenge. Du skal ansøge om sygedagpenge fra kommunen inden otte dage efter afsendelse af underretningsbrevet. (Er du deltidsansat skal du på sygedagpenge fra første sygedag.)
 • Dagpengekort/syg: Du udfylder web-dagpengekortet som sædvanligt, men svaret på det første spørgsmål skal være JA. Kontrollér, at dagene, som allerede er markeret med sygdom, er de rigtige.
 • Afmeldes jobcenter: Du afmeldes automatisk jobcentret, når du melder dig syg.
 • Raskmelding: Den dag, du er rask, skal du raskmelde dig på jobnet.dk. Du bliver så automatisk tilmeldt igen.

Ferie

 • Ved planlægning af ferie: Registrér din ferieperiode på ”Min side” (under punktet ”Mit fravær”). Registrering skal ske mindst 14 dage før feriens start.
  Ferie optjent hos en arbejdsgiver skal altid afholdes først, inden ferie med feriedagpenge kan søges og udbetales.
 • Dagpenge under ferie: Ansøgning om feriedagpenge findes i Mit3f. Ansøgning skal være modtaget i a-kassen senest på din første feriedag. Du kan få udbetalt feriedagpenge ca. 1 uge før, din ferie begynder, hvis du søger i god tid.

Supplerende dagpenge

Får du mulighed for arbejde på nedsat tid, deltid/løsarbejde er der mulighed for at modtage supplerende dagpenge fra a-kassen. Kontakt a-kassen for en nærmere vejledning, det er VIGTIGT.

Dagpengekort/arbejde

Husk at skrive alle arbejdstimer på dagpengekortet. Timerne skal skrives ud for den dag, de er præsteret. Også arbejdstimer, som er ulønnet, skal skrives på dagpengekortet. Husk at skrive din arbejdsgiver på.

G-dage

1. og 2. ledighedsdag skal betales af din arbejdsgiver, hvis du har arbejdet 74 timer indenfor de sidste 4 uger før, du bliver helt eller delvis ledig. Hvis du ikke har fået betaling for 1. og 2. G-dag senest ved 2. lønudbetaling efter, du er fratrådt, kan du henvende dig i a-kassen, som vil hjælpe med at inddrive dem.

Jobnet.dk

Registrér mindst 2 ansøgninger om ugen, i din Joblog.

Vikarbureauer

3F København har lavet en folder med adresser, telefonnumre og nyttige tips til medlemmer, der er tilknyttet vikarbureauer.

Job- og uddannelsessøgning på nettet

6 ugers jobrettet uddannelse, efter 185 timers ledighed med dagpenge

Med 6 ugers jobrettet uddannelse kan du som ledig dagpengemodtager deltage i jobrettede kurser eller ét jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af den landsdækkende Positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Vælger du kurserne enkeltvis, skal du være opmærksom på, at kurserne alle skal være indenfor samme branchegruppe i Positivlisten.

E-mail til a-kassen i 3F København: akassen-kbh@3f.dk

 

 
id-5