SMS om OK20 undersøgelse

3F København har modtaget nedenstående:

Kære afdelingsformænd

Vi vil rigtig gerne gøre OK20 til en god oplevelse for medlemmerne. Vi er derfor en arbejdsgruppe på tværs af alle grupper + kommunikation, der siden februar i år, har arbejdet sammen, for at sikre et godt forløb, både op til og under OK20. Vi er blevet meget klogere efter kritikken under OK17 og ros under OK18. Men vi kan stadig lære mere, og vil gerne give medlemmerne oplevelsen af større involvering. I forberedelsen af OK20 har vi derfor igangsat en stor medlemsværdiundersøgelse, sammen med og på tværs af alle 6 grupper.

Undersøgelsen har til formål at gøre os klogere på medlemmernes værdier og prioriteringer. Hvad er vigtigst i deres arbejdsliv?, Er der balance mellem arbejdsliv og privatliv?, Hvordan er relationen til kollegerne? Hvad er deres forventninger til fremtiden indenfor deres fagområde? Har de en TR/AMR?, hvad skal der til for at gøre efteruddannelse. Interessant for dem? I alt 10 hovedkategorier.

Der vil i denne uge blive sendt sms’er ud til medlemmerne om deltagelse i undersøgelsen. Resultatet ligger klar til januar, og bliver nedbrudt på både fag (grupper), afdelinger, køn og alder. Undersøgelsen bliver udført af Ennova (tidligere MSI).

I vil i afdelingerne få det samlede resultat præsenteret, når det ligger klar, og vil også få det nedbrudt i en lokalrapport, så I kan benytte det ift. eks. lokalaftaler og andet lokalt arbejde, hvis I ønsker.

I kan her se, hvilken tekst man møder på mit3F, når man går videre fra den sms der sendes ud:

3F er i gang med en stor værdiundersøgelse, og vi har brug for din hjælp

Hos 3F er vi i gang med at undersøge, hvad der skaber værdi for dig og vores andre medlemmer i jeres arbejdsliv, men også om der er god balance mellem dit arbejdsliv og privatliv. Denne undersøgelse foretager vi sammen med Ennova. 

Du vil derfor inden for de næste dage modtage en mail fra Ennova, som du trygt kan åbne.

Ved udfyldelse af spørgeskemaet deltager du samtidig i lodtrækning om et rejsegavekort til en værdi á 15.000 kr., en iPad Pro 64GB, samt 10 x gavekort á 500 kr. til gavekortet.dk

Vi håber du har lyst til at deltage og takker på forhånd for din hjælp.

 

 
id-7