Generalforsamling 2020

I går afholdt 3F København generalforsamling. Mod alle odds lykkedes det, at mødes og få vedtaget budget, ændringer i vedtægter og afholdt valg. Det var bestemt ikke en generalforsamling, hvor traditionerne blev holdt i hævd. Corona-pandemien satte sit præg på arrangementet. Myndighedernes retningslinjer blev efterlevet, så der var handsker, mundbind, håndsprit og god afstand.
3F København fik ny næstformand og seks nye træder ind i bestyrelsen. Bjørn Haar blev valgt som næstformand og træder dermed ind i bestyrelsen. René Rasmussen blev valgt som ny økonomiansvarlig og træder derfor også ind i bestyrelsen. Derudover blev der valgt fire bestyrelsesmedlemmer. Vi byder derfor velkommen til Ulla Mimi Høj Jensen fra AJ Vaccine, Elena Daniela Ciobanu fra De 5 Stjerner/Skt. Petri, Sinem Demir og faglig sekretær Henrik Lund.
Vi fik også sagt farvel til Helge Geest, som i år fik fremlagt sit sidste budget. Helge går på pension efter mere end 32 år i økonomiafdelingen.
 
Herunder kan du se resultatet af aftenens valg:

Næstformand:
Opstillet: Bjørn Haar, 3F København - Valgt.
Modkandidat: Dan Nielsen, Post Danmark Transport.

Økonomisk ansvarlig:
Bestyrelsen indstiller René T. Rasmussen, som blev valgt uden modkandidat.

Organisationssekretær:
Diana Boye – genvalgt uden modkandidat.

Bestyrelsen – valgt for to år.
Valgt uden modkandidater:
Cora Andrewartha         
Hans Henrik Jensen       
Kanwal Preet                 
Thomas Stein               
Helle Bernstein             
Stig Dolleris
Mikkel F. Kristensen      
Maria Vallentin             
Julie Brendstrup           
Mie Greve
Anette Nielsen blev udfordret af Sinem Demir. Sinem blev valgt.

Ønsker ikke at genopstille:
Jette Jensen                
Ulla Mimi Høj Jensen fra AJ Vaccine blev valgt uden modkandidat.

Bestyrelsesmedlemmer for ét år
Søren Møller – genopstiller ikke.
Elena Daniela Ciobanu fra De 5 Stjerner/Skt. Petri Hotel blev valgt uden modkandidat.

Faglige sekretærer til bestyrelsen
Jan Strømgren
Caja Bruhn
En vakant plads – Henrik Lund modtog valg uden modkandidat.

Valg af seks bestyrelsessuppleanter
Følgende var kandidater:
Pia Jakobsen

Fem vakante pladser.

Flg. modtog valg og blev valgt i rækkefølge til indtrædelse:

  1. Trine Pedersen, AEM Panum
  2. Graciela Alulong, Nationalmuseet
  3. Per Lund Hansen, Glostrup Park Hotel
  4. Michael Kermenoglou, Dansk Stillads Service
  5. Anette Nielsen, div. arbejdspladser
  6. Pia Jakobsen

Valg af otte medlemmer til stemmeudvalget
Følgende blev valgt uden modkandidat:
Paul Erik Schou
Leif Dahl Larsen
Henrik Riis Sørensen
Michael Frid
Tim Alberts fra CMP/Havnen modtog valg
Clay Rene Larsen fra CMP/Havnen modtog valg.
Peder Larsen, J.P. Stillads modtog valg
Lasse Hjort, 3F KBH modtog valg

Valg af fem suppleanter til stemmeudvalget
Følgende blev valgt uden modkandidat:
Negin Igderi
Ingen ønsker at stille op.

Valg af to kritiske bilagskontrollanter:
Følgende blev valgt uden modkandidat:
Per Jørgensen, Medborgerhusene
En vakant plads - klubkasserer Karsten Jensen fra Havnen CMP modtager valg.

Valg af to kritiske bilagskontrollantsuppleanter:
Følgende blev valgt uden modkandidat:
Bent Aage Kjærsgaard Nielsen
Henrik Forchhammer

Valg af tre fanebærer:
Følgende blev valgt uden modkandidat:
Cora Andrewartha
Mikkel F. Kristensen

Valg af tre fanebærersuppleanter:
Følgende blev valgt uden modkandidat:
Torben Jensen, 3F KBH
Rikke Olsen, Radiometer

 


 

 
 
 
 
id-5