Afspadsering

Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten fra starten.

Er afspadsering aftalt til påbegyndelse efter konfliktens iværksættelse, kan afspadsering ikke finde sted, så længe konflikten løber.

Flekstidsordninger er suspenderet under konflikten. Overskydende timer på flex-saldoen gemmes til efter konfliktens ophør.

 

 
id-6