A-kassens 65 procentregel

Bliver mindst 65 pct. af de medlemmer af arbejdsløshedskassen, som ikke modtager ydelser fra kassen - bortset fra nedsatte dagpenge - omfattet af konflikt, skal vi lukke for udbetaling af dagpenge til alle arbejdsløshedskassens medlemmer.

A-kassens hovedkontor opgør antallet af konfliktdeltagere på baggrund af afdelingernes indtastning i CRM af, hvem der er omfattet af konflikt. Det er derfor vigtigt, at alle medlemmer der i henhold til ovenstående anses for omfattet af konflikt, bliver registret som konfliktdeltagere, også selv om de ikke måtte opfylde betingelserne for at få strejkeunderstøttelse.

 

 
id-1