Eksklusion

Medlemmer der under strejke eller lockout påtager sig arbejde på en konfliktramt arbejdsplads, forinden strejke eller lockout er erklæret hævet af hovedbestyrelsen, behandles efter forbundets love, § 16 og 17.

 

 
id-1