G-dage

Arbejdsgiveren skal ikke betale G-dage, når arbejdsophøret/hjemsendelsen er nødvendig på grund af strejke eller lockout, herunder strejke/lockout på en anden virksomhed.

Betalingspligten bortfalder også, selv om medlemmet ikke anses for omfattet af konflikt.

Anses medlemmet ikke selv for omfattet af konflikt, vil medlemmet kunne få udbetalt dagpenge, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt.

 

 
id-1