Konfliktramt arbejde

Medlemmer må ikke påtage sig konfliktramt arbejde under en af forbundet iværksat strejke. Arbejdsvægringen må først ske fra det tidspunkt, hvor strejken er iværksat.


 
id-1