Kontanthjælp

Mister medlemmet sin indtægt fx løn, understøttelse, sygedagpenge og er han/hun ikke i stand til at forsørge sig selv eller sin familie kan der være ret til kontanthjælp. 

For at et medlem kan modtage kontanthjælp, forudsættes det, at alle betingelser for at modtage hjælpen i er opfyldt. En arbejdskonflikt er en socialbegivenhed, hvad enten personen er direkte eller indirekte inddraget i konflikten og det er uden betydning, om konflikten er overenskomststridig eller ej. 

For at få kontanthjælp må man ikke have en formue på over 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. hvis man er gift. Ligeledes vil der ske modregning af ægtefælles indtægt.

Kommunen kan ikke anvise et konfliktramt arbejde til et medlem, der er ramt af en arbejdskonflikt, idet det offentlige forholder sig neutral i arbejdskonflikter.

Ved udbetaling af kontanthjælp kan kommunen træffe beslutning om tilbagebetaling af hjælpen. Gør kommunen det skal det oplyses ved udbetaling af hjælpen samt der skal gives en begrundelse for tilbagebetalingspligt.


 
id-6