Lønmodtagervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer

Lønmodtagerrepræsentanter skal ikke deltage i bestyrelsesarbejde under strejke, idet ansættelsesforholdet i princippet er afbrudt. Ved strejkens ophør genindtræder pågældende i bestyrelsen.

 

 
id-6