Lønsedler

Medlemmet skal ikke fremvise lønsedler for at få konfliktunderstøttelse, men skriver under på tro/love på konflikterklæringen.

 

 
id-1