Nye medlemmer

Forbundets love indeholder ikke bestemmelser, der generelt forhindrer optagelse af uorganiserede på konfliktramte virksomheder som medlemmer.

Nye medlemmer, der bliver overflyttet fra et andet LO-forbund eller en anden anerkendt hovedorganisation, vil kunne få konfliktunderstøttelse fra første dag.


 
id-1