Orlov

Der skelnes mellem orlov mv., som er påbegyndt inden konflikten, og orlov, som ønskes påbegyndt under konflikten. Endvidere skelnes der mellem orlov mv. med og uden løn.

Påbegyndt orlov:
Påbegyndt orlov kan fortsættes under en konflikt. Har man orlov med løn, udbetales lønnen ikke.

Ikke-påbegyndt orlov:
Orlov kan ikke påbegyndes under konflikt.

Ophør af orlov under konflikten:
Såfremt orlovsperioden ophører under konflikten, har medlemmet pligt til at vende tilbage til arbejdspladsen og bliver hermed omfattet af konflikten. Det gælder, uanset om medlemmet havde orlov med eller uden løn.

 

 
id-6