Pensionister i konflikt

Medlemmer der er fyldt 65 år, som er pensionister, der har arbejde og som betaler fuldt forbundskontingent har ret til konfliktunderstøttelse. 

 

 
id-6