Strejkeunderstøttelse

Det er efter forbundets love § 62 en betingelse for at modtage strejkeunderstøttelse, at pågældende er indmeldt 1 måned før overenskomstens ordinære udløb.

 

Medlemmer der er indmeldt under konflikten, vil ikke kunne oppebære strejkeunderstøttelse under strejken.

 

Ved overflytning fra et andet forbund, der er anerkendt af hovedbestyrelsen, kan der udbetales strejkeunderstøttelse. Dette kan også ske til medlemmer, som ikke har haft mulighed for medlemskab inde for tidsgrænsen.

 

 
id-6