VEU godtgørelse

Der må ikke udbetales VEU godtgørelse til et medlem, der er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt. 

Hvis medlemmet skal starte på uddannelse med VEU godtgørelse samme dag, som konflikten bryder ud, anses medlemmet for omfattet af konflikt og har derfor ikke ret til VEU godtgørelse, så længe konflikten løber.

Et medlem der er startet på en uddannelse, der berettiger til VEU godtgørelse, forud for konfliktens begyndelse, kan dog gennemføre uddannelsen med ret til VEU godtgørelse.


 
id-1