Sympatikonflikt

Begreb:

Ved en sympatikonflikt forstås en konflikt, der iværksættes for at støtte parterne i en arbejdskonflikt på et andet overenskomstområde. Sympatikonflikt kan iværksættes både af den organisation, som har iværksat hovedkonflikten, og af en anden organisation.

Betingelser:

Som udgangspunkt kan sympatikonflikt iværksættes, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. Hovedkonflikten er lovlig

  2. Hovedkonflikten skal være iværksat

  3. Når sympatikonflikten er varslet efter reglerne i den pågældende hovedaftale (varslet vil oftest være en måned)

  4. Sympatikonflikten er egnet til at påvirke hovedkonfliktens udfald

Spørgsmålet om en sympatikonflikts lovlighed afgøres af Arbejdsretten.

 
id-1