Søgnehelligdagsbetaling

  1. Der udbetales ikke forskud på søgnehelligdagsbetaling, hvis en medarbejder, fordi pågældende er omfattet af en konflikt, ikke er i arbejde dagen før søgnehelligdagen, dagen efter søgnehelligdagen eller begge dage.

  2. Der udbetales konfliktunderstøttelse på søgnehelligdage


 
id-1