Hvad skal dine kollegaer forberede sig på?

Konflikten træder tidligst i kraft 4. april. For de områder, der er udtaget til lockout træder konflikten i kraft d. 10. april.

Når konflikten træder i kraft:

  • Skal de konfliktramte ansatte forlade arbejdspladsen
  • Der kan ikke holdes møder på arbejdspladsens matrikel
  • De skal møde op i 3F København efter gældende aftale. Spørg, hvis du er i tvivl

 

 
id-6