Hvad er lov - Hvad er overenskomst

 

Hvad er lov

Hvad er overenskomst

Barsel

Helligdags betaling

48- timers arbejdsuge

Lønforhandling

Ferie

Overtidsbetaling

Arbejdsmiljø

Feriefridage (6. ferieuge)

 

Pension

 

Barns 1. sygedag

Barns 2. sygedag

 

Frit valgs lønkonto

 

Opsigelsesregler

 

Løn

 

Kompensation

 

Barsel med fuld løn

 

Flextid

 

Fuld løn under sygdom

 

Fri dage

 

37 timers arbejdsuge

 

Forskudt arbejdsuge

 

Uddannelsesfonde

 

Værnefodtøj

 

Fædreorlov med fuldløn

 

Efteruddannelse

 

Planlægning af uddannelse

 

Tillidsrepræsentant

 

 

 

 
id-1