De mest stillede spørgsmål

Spørgsmål:
Der er nogen af mine kollegaer, som ikke er i fagforening og nogen, der er medlem af ’gule foreninger’. Kan de få konfliktunderstøttelse?

Svar:
Uorganiserede kolleger står uden for konflikten. Det betyder at de skal møde på arbejde både under strejke og lockout. De får derfor løn og kan ikke få konfliktunderstøttelse. De uorganiserede kollegaer skal udføre deres egne opgaver og ikke påtage sig konfliktramt arbejde. De skal ikke indgå i nødberedskabet

Spørgsmål:
Jeg er ungdomsmedlem, kan jeg også få konfliktunderstøttelse?

Svar:
Ja

Spørgsmål:
Jeg har bibeskæftigelse. Kan jeg få konfliktunderstøttelse. Hvis ja. Bliver indtægten så modregnet?

Svar:
Når du registreres, skriver du under på nogle vilkår. Et bijob, eller hvis man er selvstændig, skal modregnes i konfliktunderstøttelsen.

Spørgsmål:
Jeg arbejder på skiftehold. Får jeg kompensation for skifteholdstillæg?

Svar:
Nej

Spørgsmål:
dbetales der konfliktunderstøttelse på søgne/helligdage?

Svar:
Ja

Spørgsmål:
Hvad får jeg i konfliktunderstøttelse?

Svar:
Du får udbetalt det, der svarer til maksimum dagpengesats, som for fuldtidsmedlemmer er 860 kr./dag. Deltidsmedlemmer til og med 30/uge timer vil modtage 573 kr./dag. Der foretages ingen beregning, det er enten det ene beløb eller det andet.

Spørgsmål:
Jeg er ansat i fleksjob og mit arbejdsområde er udtaget til lockout. Kan jeg få konfliktunderstøttelse.

Svar:
Ja

 
id-1