Der indkaldes hermed til generalforsamling i Gastronomernes Hjælpefond

Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 11.00 hos 3F Kolding, Galgebjergvej 4, 6000 Kolding.

Foreløbigt program:
Kl. 11.00 Velkomst ved formanden

Generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Politisk beretning
  5. Indkommende forslag
  6. Økonomi, herunder regnskab og budget
  7. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være sekretariatet i hænde senest 14. maj 2018.

Kl. 12.00 Frokost og socialt samvær

Kl. 13.00 Foredrag og ølsmagning fra Trolden Bryghus www.trolden.com

Kl. 14.00 Afslutning.

Fonden dækker rejseudgifter med billigste offentlige transportmiddel. Der vil på mødet blive uddelt sedler til refusion af kørselsudgifter.

Tilmelding til arrangementet skal ske til Jeanne Tingleff på mail privat.service@3f.dk eller pr. telefon 88921363 senest mandag den 14. maj 2018.

På vegne af bestyrelsen
Michael Jørgensen
Formand

 
id-5