OK20 - resultat af afstemning

For hele det private arbejdsmarked stemte 79,8 % ja og 20,2 % nej
Der er en historisk høj stemmeprocent på 57,6 %

På 3F Københavns område har vi en stemmeprocent på 42,8 %
Blandt vores medlemmer stemte 55,9 % nej og 44,1 % ja.

Vi anbefalede medlemmerne at stemme nej – blandt andet med disse begrundelser;
Vi har oplevet et forhandlingsforløb, hvor vores medlemmer inden for Hotel og Restaurationsområdet, ikke har haft reelle forhandlingsmuligheder. Arbejdsgiverne har udnyttet helbredskrisen til at afvise en forhandling af vores krav. 
Desuden står vi i en situation hvor konfliktvåbenet ikke kan bruges på grund af helbredskrisen.
Vi er også opmærksomme på, at andre områder har fået et tilfredsstillende forhandlingsresultat.
Alt i alt står vi overfor en vanskelig afstemning.
Vi anbefaler alligevel, at der stemmes nej til mæglingsforslaget.
Det gør vi fordi vi skal vise solidaritet med de af vores medlemmer der ikke fik mulighed for at forhandle deres krav.
Vi anbefaler et nej til mæglingsforslaget fordi ingen skal efterlades på perronen.

Når vi ser på afstemningsresultaterne fra Malerne, 81,8 % nej og Jernbaneforbundet, 94,9 % nej, så er der ingen tvivl om at nogen blev efterladt på perronen.
Forløbet omkring OK 20 er slut og vi står nu over for endnu større udfordringer.

Corona-krisen har sendt tusindvis af kolleger ud af arbejdsmarkedet og de står nu med et meget lille forsørgelsesgrundlag – eller måske helt uden indtægt.
Vi skal have kollegerne i arbejde igen, og vi skal sikre at de kommer tilbage til ordnede løn og arbejdsvilkår.
I den kamp bliver der brug for alle de solidariske kræfter som vi har oplevet i optakten til OK 20.

 

 
id-4