OK21 - Husk at stemme

FORLIGENE - på det offentlige område.

3F København anbefaler at stemme ja til forligene.

Vi skal stemme om overenskomstforligene på de offentlige områder i en situation, hvor samfundet er vendt på hovedet på grund af Corona.

Allerede i foråret 2020 bakkede 3F og 3F København op om en udskydelse af forhandlingerne idet det ikke var optimalt at forhandle overenskomster under en pandemi, hvor man ikke kunne forhandle fysisk eller mødes med medlemmerne. Men det lykkedes som bekendt ikke at skabe enighed om en udskydelse. Derfor var vejen vist og der skulle forhandles.

Det har vi gjort og vi har oplevet et forhandlingsforløb, hvor vi ikke har haft reelle forhandlingsmuligheder. Arbejdsgiverne har udnyttet corona-krisen til at afvise reel forhandling af vores krav.

Samtidig med at vi står i en situation, hvor vi ikke kan samle medlemmerne og hvor konfliktvåbenet ikke kan bruges på grund af corona-krisen.

Alt i alt står vi overfor en vanskelig situation og en vanskelig afstemning.

3F København anbefaler derfor, at der stemmes ja til forligene.

Det gør vi, fordi vi ikke ser noget perspektiv i en konflikt, mens Danmark er lukket ned og er i krise.

Vores ja er derfor ikke et ja til et godt resultat. Det holder nemlig kun lige skindet på næsen, hverken mere eller mindre.

3F Københavns ja er et stille ja, og en opfordring til at de faglige organisationer via Forhandlingsfællesskabet (Kommuner og Regioner) og CFU (Staten) kigger ind i virkeligheden på det offentlige område i en tid efter corona.

Forhandlingsfællesskabet og CFU skal have et klart svar på hvordan vi får rettet op på skævhederne på de offentlige arbejdspladser.

Vi skal være samlet og klar til de næste forhandlinger, hvor vi kan mobilisere, samles og hvor konfliktvåben står intakt.

 

 
id-3