OK21 - medlemskab og konfliktunderstøttelse

Hvis du er medlem af 3F København, og der bliver konflikt på din offentlige arbejdsplads efter 1. april 2021, får du konfliktunderstøttelse i 3F København.

Har du aldrig været medlem af en fagforening, skal du hurtigst muligt melde dig ind for at være berettiget til konfliktunderstøttelse. Dette skal ske senest 1. marts 2021.

Er du allerede medlem af en anden 3F–afdeling eller en anden fagforening, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller 3F København, som vil hjælpe dig, så dit medlemskab er i orden.

Fornyelse af overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked

De offentligt ansatte skal pr. 1. april 2021 have fornyet deres overenskomst.

3F København og andre fagforeninger skal forhandle overenskomsterne med de offentlige arbejdsgivere. Hvis ikke vi bliver enige, så vil en konflikt træde i kraft, og mange vil komme ud i en strejke eller blive lock–outet.

Det betyder, at man ikke får løn fra arbejdsgiveren. Fagforeningerne har opbygget solidariske konfliktfonde til at træde i kraft i en sådan situation.

Medlemmer af 3F København vil få konfliktunderstøttelse svarende til max. dagpenge, som er kr. 892,– om dagen ved fuldtidsmedlemskab.

Hvis konflikten kommer, skal alle, der er i konflikt, registreres i 3F København. I de første dage i konflikten vil du få nærmere besked fra 3F København om hvordan og hvornår det skal foregå.

Hvis du arbejder et sted, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, skal du den første dag i konflikten kontakte 3F København for at få nærmere besked om, hvordan du skal forholde dig.

 

 
id-5