Stem på valgdagene - Stem for arbejderinteresserne

Vi opfordrer alle vores medlemmer til at deltage aktivt i valgkampen og til at stemme på begge valgdage, først til valget til EU–parlamentet den 26. maj og derefter til Folketingsvalget den 5. juni.

For arbejderne og fagforeningsmedlemmerne er der tale om to vigtige valg. De er afgørende for vores arbejdsvilkår og for vores hverdag. Vi skal ikke mindst tage et opgør med den voksende ulighed, der har udviklet sig gennem de seneste år.

Vi opfordrer vores medlemmer til at kæmpe for følgende krav ved Folketingsvalget :

  • Bedre pensionsordninger for de nedslidte.  Ret til tidligere tilbagetrækning
  • Bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne  
  • Bedre dagpengedækning til de arbejdsløse og løbende regulering af alle de sociale ydelser
  • Ja til social protokol og et opgør med social dumping.
  • Ja til oprustning af den kollektive velfærd – og nej til budgetlovens nedskæringslinje.


Vi skal stille kandidaterne til ansvar.  
Vi opfordrer til, at vi alle giver vores bidrag i kampen for ny politik og en ny regering.

 

Valget til EU–Parlamentet

Valget til EU–parlamentet den 26. maj er vigtigt, fordi EU på centrale områder griber ind i dansk lovgivning, og fordi EU bestemmer stadigt mere over vores vilkår på arbejdspladserne.

Efter vores opfattelse skal arbejdsmarkeds–, social– og velfærdspolitikken bestemmes i Danmark af de danske vælgere og lønmodtagere.

I 3F København har vi vedtaget et valggrundlag til EU–parlamentsvalget samt offentliggjort de kandidater, der støtter vores valggrundlag.

Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside: www.3fkbh.dk

Vi ønsker alle en god kamp og et godt valg!

3F København
Bestyrelsen

 
id-7