Tivoli Food Hall

tivoli food hall - ok er fair for alle

 


Alle fortjener fair forhold

I  november måned sidste år slog Tivoli dørene op til  Københavns nye „food hall“. En stadeplads med 20 stør re eller mindre restauranter, barer og caféer. Og alt syntes godt. Men sådan var det desværre ikke.

Nogle få af de nye spisesteder havde ikke tegnet overenskomst med 3F København og dermed fulgt den mangeårige tradition i Tivoli–haven om, at „her er der naturligvis ordnede vilkår“. Det finder vi unfair.

Unfair konkurrence og løndumping

Med restaurationer uden overenskomst lige op af Tivoli, bliver restauranterne i haven udsat for unfair konkurrence, og de ansatte i Tivoli kan heller ikke være tjent med, at der foregår underbetaling lige „rundt om hjørnet“.

Det er forhold vi ikke kan acceptere.

Derfor kontaktede vi de nye restauratører, allerede før åbningen af det nye „food market“, for at indlede dialog om indgåelse af overenskomster for de enkelte stader. Nogle vendte tilbage og dialogen blev indledt, mens andre forblev tavse.

Konflikt ?

Gennem hele foråret 2018 har vi gentagne gange forsøgt, at få dialogen i gang. Men desværre uden meget held. Den manglende dialog samt det faktum, at flere restauratører forblev tavse, gjorde at vi juni måned tilskrev alle restauratører med krav om overenskomst – og med fortællingen om, at vi er klar til en eventuel konflikt. En konflikt vi er klar til at tage hvis det skulle være den sidste udvej.

Ikke en konflikt imod Tivoli, eller restauratørerne i haven, nærmest tværtimod. Vi ønsker, at værne om de ordnede forhold der findes i haven – og har gjort det i mange år. Forhold, der har skabt gode varige arbejdspladser, og forhold der har været medvirkende til at skabe stoltheden over, at „arbejde i Tivoli“.

Overenskomst eller ?

Måske er der lys for enden af tunnelen. For siden da er der kommet skub i tingene. Torsdag den 30. august var der overenskomstforhandling med to af „stadeholderne“. En forhandling om en ny type overenskomst inden for restaurationsområdet, der er særligt skabt til de forhold der findes i de mange nye „food markets“.

Det er vores håb – og tro – at disse forhandlinger skaber grundlaget for, at alle restaurationer i Tivoli Food Hall indgår overenskomst. De vil sikre bedre arbejdsforhold, en ordentlig løn, retten til pension, barsel og en ekstra uges ferie.

Hvad ender det med?

I skrivende stund, er det er jo svært at sige noget endegyldigt om. Vi arbejder for er løsning, der er til gavn for alle. En løsning, der sikrer at de gode forhold i haven er sikret mange år ud i fremtiden.

Men skulle du have lyst til at vide mere om kampen for ordnede forhold i Tivoli Food Hall, kan du følge med på vores facebook-side „tivoli food hall – ok er ok for alle !“.

 

 
id-2