Ansatte i 3F København

3F København er delt op i 8 afdelinger:

  • Daglig ledelse: Formandsskab m.v.
  • Faglig afdeling:
    Det statslige, regionale og kommunale område. Dyrepassere, sceneteknikere, cykelbude, portører, privat rengøring, stuepiger offentligt kantineansatte m.fl., Hotel- og restaurationsområdet (kokke, tjenere, receptionister, catere, gastronomer, smørrebrødsjomfruer), film & forlystelse m.fl., Industri, bryggeriarbejdere, postarbejdere, skræddere, havnearbejdere, vikarer, lagerarbejdere, stilladsarbejdere, avisbude, trykkeriarbejdere, privatansatte kantinemedarbejdere m.fl., Social og Miljø (Arbejdsmiljø, arbejdsskadesager m.v.)
  • A-kassen: I a-kassen er ansat 20 personer til at udbetale dagpenge samt råde og vejlede de ledige medlemmer i 3F København. A-kassen er stolt af, at være en fagligt funderet a-kasse, der kender til de arbejdsområder, den enkelte ledige kommer fra.
  • Medlemsafdeling: Her klares indmeldelser, overflytninger, udmeldelser, ændringer af medlemskaber. Har du spørgsmål vedrørende dit medlemskab, er dette afdelingen, der kan hjælpe dig.
  • Økonomiafdeling: Regnskab, indbetalinger, udbetalinger og bogholderi.
  • Sekretariat: Tværgående opgaver, uorganiserede arbejdsgivere, Kommunikation (Medlemsblade, agitationsmateriale, hjemmeside m.m.), Uddannelse.
  • Reception: Telefonisk og personlig modtagelse i 3F København.
  • Servicegruppen: Rengøring, lokalebooking, intern service.

 

 
id-5