Indplacering = Dagpengeret

Indtægtskrav gælder:

  • Førstegangsledig
  • Ny dagpengeret, når al dagpengeret er brugt og der ikke er timer i ”banken” til forlængelse.

Timekrav (1924/1258) gælder:

  • Når man har genoptjent timerne inden dagpengeretten er udløbet (eller der er timer i banken til forlængelse)

Indtægtskrav:

Deltidsforsikrede skal have en indtægt på 162.660 kr. Der må kun medregnes 13.555 kr. pr. måned.
Hvis der er højere indtægt, smides alt over 13.555 kr. bort.
Der må medregnes al indtægt de seneste 3 år (eller siden seneste indplacering). Dog må der kun medregnes indtægt fra ordinær ansættelse.
På planchen er det indtægten i ”det røde felt” der smides bort.

 

Fuldtidsforsikrede skal have en indtægt på 243.996 kr. Der må kun medregnes 20.333 kr. pr. måned.
Hvis der er højere indtægt, smides alt over 20.333 kr. bort.
Der må medregnes al indtægt de seneste 3 år (eller siden seneste indplacering). Dog må der kun medregnes indtægt fra ordinær ansættelse.
På planchen er det indtægten i ”det røde felt” der smides bort.

 

 

 
id-5