Valgt til EU parlamentet 26. maj 2019

Den 26. maj er der valg til EU-parlamentet. 3F København opfordrer dig til at deltage i valget og til at stemme på valgdagen. Giv følgende kandidater din stemme.

Bestyrelsen har vedtaget et valggrundlag, som du kan læse nedenfor.  Vi sætter fokus på 4 store spørgsmål, hvor EU sætter den "danske model" under pres. Det mener vi skal stoppes.

Vi har spurgt de fem første kandidater hos Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU om de kan støtte vores grundlag.

Følgende kandidater har svaret, at de er enige i grundlaget. Derfor anbefaler vi, at du giver én af disse kandidater din stemme på valgdagen:

 • Jakob Thiermann, Socialdemokraterne.
 • Rina Ronja Kari, nuværende MEP for Folkebevægelsen mod EU
 • Lave K. Broch, Folkebevægelsen mod EU
 • Ole Nors, Folkebevægelsen mod EU
 • Karina Rohr Sørensen, Folkebevægelsen mod EU
 • Susanna Dyre – Greensite, Folkebevægelsen mod EU
 • Nikolaj Villumsen, Enhedslisten
 • Eva Flyvholm, Enhedslisten
 • Eva Milsted Enoksen, Enhedslisten
 • Jacob Nerup, Enhedslisten
 • Sabrina Louise Christiansen, Enhedslisten

 


 

Valggrundlag

DELTAG I VALGET TIL EU PARLAMENTET DEN 26. MAJ 2019

Den 26. maj er der valg til EU-parlamentet. 3F København vil opfordre dig til at deltage i valget og til at stemme på valgdagen.

EU’s såkaldte "arbejdskraftens fri bevægelighed" skaber social dumping. Vores overenskomster sættes under pres og der skabes efterhånden et arbejdsmarked hvor stadigt flere arbejdere fra andre EU-lande arbejder uden overenskomster og på slavelignende vilkår.

Vi syntes det er en god ide, at arbejderne kan flytte til andre lande og arbejde, men det skal ske i respekt for aftalerne i de pågældende lande.

Vi siger:
Ja til bevægelighed – Nej til EU’s "Fri bevægelighed".

 

For at få stoppet social dumping i Danmark har vi brug for flere initiativer. Vi har blandt andet brug for en stærkere dansk lovgivning, der giver adgang til alle oplysninger og som straffer brud på reglerne. Vi har brug for indførelsen af kædeansvar, hvor hovedentreprenører hæfter for underentreprenører. Og så har vi brug for sociale klausuler.

Endelig har vi brug for en særlig aftale, eller en "social protokol", som det hedder i EU. En sådan aftale skal føjes til de eksisterende EU-traktater og den skal fastslå, at kollektive rettigheder såsom strejkeretten og retten til organisering altid har forrang i forhold til EU’s øvrige regler – og især har forrang over de 4 såkaldte frihedsrettigheder.

Europæisk fagbevægelse støtter kravet om en Social Protokol.

Vi siger:
Ja til social protokol – Nej til social dumping

 

EU Kommissionen, eller EU’s regering, ønsker mere indflydelse på social og arbejdsmarkedspolitikken. Den ønsker en såkaldt "social søjle", der skal regulere 20 nye områder – alt fra løn, arbejdsløshedsunderstøttelse til børnepasning.

Vi mener at EU i forvejen bestemmer for meget.

Vi siger:
Ja til social og arbejdsmarkedspolitik der besluttes i Danmark – Nej til EU’s såkaldte sociale søjle

 

Den danske fagbevægelse kæmper for og forsvarer den kollektive velfærd i Danmark. Vi ønsker en stor og velfungerende offentlig sektor. Dette ønske kan ikke forenes med EU’s budgetlov, der hvert år betyder nye forringelser og nedskæringer af kernevelfærd. Vi kan frigøre Danmark fra denne budgetlov – fordi vi ikke er et Euro land.

Siden den store finanskrise i 2008/2009 har de store banker i Danmark og EU foretaget svindel for ufattelige summer. Samfundsskabte værdier er gået tabt i spekulation og hvidvask. Vi har ikke tillid til at en ny EU bankunion kan regulere eller gøre op med dette. Det er som at sætte en ulv til at vogte får. Vi kan sige nej til EU’s bankunion – fordi vi ikke er en del af Euro land.

Vi siger:
Ja til kollektiv velfærd og demokratisk kontrol med bankerne i Danmark – Nej til budgetlov og bankunion.

 

3F København
Bestyrelsen
9. januar 2019

 

 
id-5