Beskyt dig mod flåter

Kun en tåbe frygter ikke naturen. Farlige dyr ligger på spring. Bærere af invaliderende sygdomme. Et lille bid kan have konsekvenser i lang tid efter at rovdyret er fjernet. Mere end 1år efter en flåts bid kan sygdom komme til udbrud.

Forebyggende rutiner

Det er ekstremt svært at undgå kontakt med flåter. Der er dog forskel på os mennesker. De som aldrig stikkes af myg undgår som regel også flåter. Der er heldigvis rutiner som man bør følge i og efter ophold i det grønne.

Flåter på kroppen – tag et selfie

Undersøg din hudoverflade. Især varme, fugtige og foldede steder hvor de ynder at sidde. Brug et spejl eller tag et selfie. Fjernes flåterne inden et døgn, reduceres smitterisikoen. Det bedste redskab til at fjerne flåter med er et V formet slids, som trækker dem af. En pincet kan mase indholdet af flåten ind i huden. Vask eller sprit af bagefter. Et almindeligt brusebad er også forebyggende, men tager ikke nødvendigvis de mest fastbidte flåter.

Flåter i tøjet – tør eller frys

Flåter, der sidder i tøjet, kan leve en uge indendørs. ½ time i tørretumbler eller 1 døgn i fryser slår dem ihjel. Se i øvrigt plancher (hollandske)  og diverse hjemmesider.

Det er en god ide at notere dato og sted på kroppen, når man fjerner dem, hvis der opstår sygdom senere.

Flåter på arbejdet - værnemidler

Er du i forbindelse med dit arbejde udsat for flåter, findes der beklædning, som kan beskytte. Dels Deltmetrin-imprægnering, manchetter, gamacher, m.m.. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for personlige værnemidler.

Der er tilfælde, hvor der bevisligt er sket smitte i forbindelse med arbejdet og betalt erstatning herfor.

Allan Larsen, havnearbejder, deltager i EWHN konferencen, Rotterdam 2016, og info-mødet om flåter og Borreliose i arbejdsmiljøet af den hollandske Mirjam de Groot.

PS: I Danmark registreres der ca. 180 tilfælde af neuroborreliose om året. De fleste tilfælde påvises i perioden juli til september. Neuroborreliose optræder hyppigst blandt børn i alderen 5-10 år og voksne i alderen 60-70 år.  

 

Kilde:    http://www.ssi.dk/service/sygdomsleksikon/b/borrelia%20infektion.aspx

Læs også: http://borrelia.dk/forebyggelse/

Plancher (hollandske) fra http://www.weekvandeteek.nl/controleren/  (”of bekijk de strip”linket)

 

 
id-5