EWHN - Den Polske forbindelse

På workshoppen om social dumping ved EWHN konferencen i 2013 blev det aftalt at fagforeningerne fra migranternes lande skulle kontaktes. Dette blev meddelt den polske klub for avisomdelere i 3F København. Kort efter gav de kontaktoplysningerne til en Agnieszka Minkowa fra Solidarnosc i Polen. Mellem 3F København og A.M. har der herefter været sporadisk mailkorrespondence. Blandt andet om et dansk firma, som Solidarnocs ønskede at tegne overenskomst med.

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere og Omdelerklubben som sponsorer

Da konferencen i Rotterdam blev annonceret inviterede vi Agnieszka Minkowa  med. Det lå udover Solidarnocs budget. AAA og Omdelerklubben i 3F København trådte til og sponsorerede selve deltagelsen uden transport.

Succes

Agnieszka Minkowa faldt ualmindelig godt til i forsamlingen. I en efterfølgende mail skrev hun: Det er en meget inspirerende og støttende gruppe (EWHN-netværket,red.) Jeg håber, at konferencen kun er begyndelsen til vores videre samarbejde, udveksling af information og viden.

Af Henrik Forchhammer, faglig sekretær i 3F København og deltager i EWHN konferencen i Rotterdam 2016

Uddrag af Agnieszkas mail fra 2.6.2016:

Jeg vil gerne endnu en gang takke for arrangørerne og vores danske venner for invitationen til konferencen. Det var en sand fornøjelse at have en chance for at møde jer alle. At holde netværket i gang  i så mange år er imponerende og også meget vigtigt. Det er en meget inspirerende og støttende gruppe.

Selvom er vi mere og mere digitale i dag, er det nogle gange bare nødvendigt at have en chance for at møde folk og have en kreativ brainstorm sammen.

Jeg håber, at konferencen kun er begyndelsen til vores videre samarbejde, udveksling af information og viden .

I would like to thank once again to the organisers and our Danish friends for inviting me to the conference. It was a real pleasure to have a chance to meet you all.

Keeping the network going for so many years is impressive and also very important. It’s a very inspiring and supportive group.

Even we are more and more digital nowadays, it’s sometimes just necessary to have a chance to meet people and have a creative brain storm together.

I hope the conference has just been a beginning of our further cooperation, exchange of information and knowledge.

  • AAA = Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere - mest kendt for afskaffelsen af de organiske opløsningsmidler, der gav hjerneskade. Har adresse i klubhuset i 3F København
  • EWHN = European Work Hazard Network (det europæiske arbejdsmiljø-netværk) - videreførte AAAs kampagne mod ”malersyndromet” på europæisk plan. Har haft mange undernetværk herunder stilladsnetværket.
    Afholder konference hvert 2. eller 3. år.
  • Solidarnosc = Polsk fagforening dannet i opposition til den kommunistiske regering i 80´erne. Den gamle fagforening OPZZ eksisterer side om side. Desuden findes en fagforening benævnt  FORUM.

Agnieszka Minkowa (nr. 2 fra ventre) i workshoppen om Transfer of risk - International solidarity (overførsel af rikobetonet arbejdet (til andre lande) -international solidaritet) lytter til 2 EWHN veteraner. Agnieszka fortalte senere i et infomøde om den polske fagbevægelse, hvor kun 12 % var organiseret i en af de 3 fagforeninger Solidarnosc, OPZZ og FORUM.

 

 

 
id-5