Faglig rådgivning

Alle medlemmer af fagforeningen har ret til at søge vejledning og hjælp i faglige sager.

Alle faglige spørgsmål skal i første omgang rettes til tillidsrepræsentanten, som også er 3F Københavns repræsentant på arbejdspladsen.

3F København sørger blandt andet for, at medlemmerne kan få hjælp, rådgivning og opbakning til følgende:

  • Overholdelse af lønaftaler og andre rettigheder man har på en arbejdsplads
  • At lave overenskomst med de virksomheder, som ingen har - bl.a. så alle kan få arbejdsmarkedspension, opsigelsesvarsler, S/H-betaling osv.
  • At få gjort noget ved dårligt arbejdsmiljø i samarbejde med bl.a. Arbejdstilsynet
  • At blive uddannet som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant
  • Løsning af alle de mange store og små problemer, der altid dukker op på arbejdsmarkedet
  • Hjælp til at få udbetalt løn og/eller feriepenge m.m., hvis arbejdsgiveren ikke har indbetalt dit tilgodehavende eller hvis arbejdsgiveren er gået konkurs
  • Hjælp til at skrive jobansøgninger og lign.

Er arbejdspladsen ikke omfattet af en overenskomst, eller er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, og er der problemer med f.eks. løn, feriepenge eller opsigelse, er du altid velkommen til at henvende dig i 3F København.

I 3F København er de faglige medarbejdere klar til at hjælpe. Men det er vigtigt, at vi får besked når problemerne opstår - jo hurtigere, der gribes ind, jo lettere er det at finde en løsning.

Hvis der ikke er overenskomst på din arbejdsplads, er det meget vigtigt, at du kommer i afdelingen, så vi kan hjælpe med, at der bliver lavet en overenskomst.

Det er din sikkerhed for aftalte løn- og arbejdsvilkår.

 

 
id-5