Ferie og feriepenge

Ferie

Reglerne for ferie har sit udgangspunkt i de forskellige overenskomster og i Ferieloven og der kan være forskellige regler alt efter hvilken overenskomst, du arbejder under.

Som hovedregel skal du have 12,5 % af din bruttoløn i feriepenge. Ferieloven sikrer, at også medarbejdere på uorganiserede virksomheder har ret til feriepenge.

I kantine og hotel- og restaurationsoverenskomsterne er der et særligt løn- eller opsparingstillæg på 3,85 % af den ferieberettigede løn. Tillægget indbetales sammen med feriepengene. Så den reelle ferieprocent er 16,35 %.

Feriepenge

På nogle virksomheder har man aftalt gennem overenskomsten, at man holder ferie med løn, mens man andre steder bruger feriekort.

Feriekortet udbetales af FerieKonto/Feriefonden, når arbejdsgiveren har bekræftet, at man holder ferie.

Hvis man f.eks. er holdt op med at arbejde på grund af sygdom eller overgang til pension, vil feriegirokortet kunne attesteres på Socialforvaltningen, hvorefter pengene udbetales af FerieKonto eller Feriefonden.

 

 
id-5