Førtidspension

Lovgivning pr. 1. januar 2013

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat. Du må gerne arbejde i et vist omfang ved siden af pensionen.

De nye regler får betydning for dig, som måske i fremtiden skal have førtidspension – og dig som allerede modtager førtidspension.

Hvis du allerede modtager førtidspension:

Modtager du førtidspension, er under 40 år og ønsker at prøve at komme i ordinært arbejde får du mulighed for at:

 • Deltage i ressourceforløb uden at miste din førtidspension (hvis kommunen vurderer, at det er relevant i forhold til din situation).
 • Tilbud om 3 afklaringssamtaler i jobcentret, hvis du selv ønsker det.
 • Tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik.
 • Hvis du overvejer, at tage imod de nye tilbud om hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet, anbefales det at du søger råd og vejledning.
 • Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, med mindre det er helt åbenbart, at vedkommende ikke bliver i stand til at arbejde.
 • Personer under 40 år tilbydes i stedet et individuelt tilrettelagt ressourceforløb i et til fem år ad gangen med mulighed for flere forløb.
 • Personer over 40 år skal som udgangspunkt have ét ressourceforløb, inden de kan få tilkendt førtidspension.
 • Målgruppen for ressourceforløb er personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension.
 • Et ressourceforløb er en helhedsorienteret indsats, som kan indeholde både social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedsfaglige tilbud. Borgeren får én sagsbehandler, som skal koordinere borgerens sag.
 • Deltagerne i et ressourceforløb modtager samme ydelse som hidtil. Kommer man eksempelvis fra kontanthjælp, er det denne ydelse, man fortsætter på.
 • Der fastsættes en minimumsydelse, der skal ligge på 60 % af højeste dagpengesats. Ydelsen vil ikke afhænge af ægtefællens indkomst eller formue. Minimumsydelsen gælder ikke for hjemmeboende personer under 25 år.   

Der skal etableres rehabiliteringsteam i alle landets kommuner for at sikre den nødvendige tværfaglige koordinering. Rehabiliteringsteamet skal have et beskæftigelses- og uddannelsesfokus.

Indsatsen skal medvirke til, at den enkelte får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Arbejdsgivere, der ansætter personer i ressourceforløb i et løntilskudsjob, skal have mulighed for et højere tilskud svarende til tilskuddet til revalidender. Personer, der deltager i et ressourceforløb, skal have mulighed for at beholde en større del af lønindtægten, hvis de får et job på det ordinære arbejdsmarked end efter de gældende regler for kontanthjælp.

Nyt om førtidspension

Det er ikke længere din kommune, som udbetaler førtidspension. Den 1. marts 2013 overtog den nye, offentlige myndighed ”Udbetaling Danmark” opgaven. Det er stadig kommunen, der tilkender førtidspension.

Førtidspensionens størrelse

Førtidspensionens størrelse afhænger af, om du er enlig, gift eller samlevende. Du må gerne have indtægter ved siden af, uden at der bliver trukket i din førtidspension.

De aktuelle satser for førtidspension finder du på www.borger.dk Her kan du også se, hvor meget du må tjene ekstra, før kommunen modregner i din førtidspension.

Førtidspension og skånejob

Førtidspensionister kan modtage førtidspension og samtidig arbejde med løntilskud på særlige vilkår. Det kaldes et skånejob.

Det er kommunen, der bevilliger job med løntilskud. Jobbet kan oprettes hos en privat eller en offentlig arbejdsgiver - på fuld tid eller nedsat tid.

Førtidspensionister, der ansættes med løntilskud, skal have en ansættelseskontrakt, der beskriver løn, arbejdsvilkår, og hvor lang tid løntilskuddet er bevilliget.

Tilskud - ud over førtidspensionen

Som førtidspensionist har du mulighed for at få forskellige tilskud oven i din pension.

Du kan f.eks. have ret til fuld eller delvis dækning af merudgifter til kost og diætpræparater, vedvarende hjælp til personlig pleje, beklædning og transport samt boligstøtte.

Særligt børnetilskud ydes til førtidspensionister der har fået tilkendt førtidspension inden den 1. januar 2003.

2 gode råd fra 3F KBH - om førtidspension

Er du ikke tilfreds med kommunens afgørelse, kan du anke den inden for fire uger.

Kontakt 3F København før du kommer i den situation, at førtidspension er din eneste mulighed. 3F København og a-kassen kan sammen med dig vurdere, om du har mulighed for at blive på arbejdsmarkedet.

 

 
id-5