Fritidsulykkesforsikring

Selv mindre ulykker kan skabe et stort økonomisk behov, der ikke dækkes af det offentlige. Fritidsulykkesforsikringen sikrer dig og din familie økonomisk, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Forsikringen dækker dig ved personskade og dødsfald, og du er dækket i hele verden.

Hvornår er du dækket?

Du er automatisk dækket, fra du optages som medlem af 3F, medmindre du siger ”nej tak” til forsikringen. Forsikringen opkræves sammen med dit kontingent til 3F. Det er en betingelse, at du er ajour med betaling af dit kontingent.

Dækker bl.a.:

 • Invaliditet/varige mén
 • Dødsfald
 • Skader på dine tænder. Ved tandskader, hvor Alka har anerkendt skaden, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandlægebehandling
 • Behandlingsudgifter til lægeordineret fysioterapeut og kiropraktor. Alka skal altid godkende dækningen inden du bliver behandlet. Beløbet kan maksimalt udgøre 9.320 kr. pr. skade
 • Hjemtransport fra ferie inden for Europa (EU og visse EØS-lande)

Dækker bl.a. ikke:

 • Ulykker der sker i arbejdstiden
 • Invaliditet/varige mén der skyldes sygdom
 • Erstatning for lidelser/skader du allerede har
 • Hvis du er påvirket af alkohol/narkotika eller har handlet groft uagtsomt
 • Skader på tænder, der i forvejen er svage/skadet

Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at du er ajour med din kontingentbetaling til 3F og præmien til fritidsulykkesforsikringen.

Altså:

 •  Kontakt Alka og få anerkendt skaden, inden du bliver behandlet
 •  Vær ajour med dit kontingent

Udbetaling af erstatning

Alka udbetaler erstatningen ved invaliditet direkte til din NemKonto. Ved dødsfald udbetaler vi erstatningen til dine ”nærmeste pårørende” efter lovens definition, medmindre du har givet os besked om andet. Det gør du med en begunstigelseserklæring, hvor du selv kan bestemme, hvem der skal modtage pengene.

Hvordan anmeldes en skade?

I tilfælde af en ulykke, der medfører personskade eller dødsfald, skal du eller dine efterladte kontakte 3F København. Vi udleverer en anmeldelse, som udfyldes og sendes til Alka.

Du kan også anmelde ulykkestilfælde direkte til Alka på 70 12 14 16, hvor du får rådgivning om det videre forløb.

Vil du vide mere

Du kan læse mere om dækning og hvilke regler, der i øvrigt gælder for forsikringen i tilhørende brochure og betingelser, som du finder til højre for denne tekst.

Få 10 % rabat

Som medlem af 3F, får du også 10 % på Alkas øvrige private forsikringer bl.a. bilforsikring.

Andre forsikringsforhold

Du kan gennem din overenskomst eller pensionsordning have yderligere gruppelivsforsikringer, kritisk sygdom m.fl. Kontakt din tillidsrepræsentant eller 3F København for nærmere information.

 

 
id-5