3F København indkalder hermed alle medlemmer til Generalforsamling

mandag den 20. november 2017 kl. 17.00
i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

Dagsorden:

 • Pkt. 1 - Velkomst
 • Pkt. 2 - Valg af dirigenter
 • Pkt. 3 - Beretning, herunder fremtidig virksomhed
 • Pkt. 4 - Regnskab 2016 for 3F København
  a) Godkendelse af regnskab
 • Pkt. 5 - Budget og kontingent
  a) Godkendelse af kontingent 2018 for 3F København
  b) Godkendelse af budget 2018
 • Pkt. 6 - Indkomne forslag
  a) Lovændringer
 • Pkt. 7 - Valg i henhold til lovenes § 14
  (Præsentation af kandidater kan du finde her)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 30. oktober 2017.

Der serveres en bid brød til dem, der har tilmeldt sig spisning inden mandag den 13. november – tilmelding skal ske til Diana Boye på mail: diana.boye@3f.dk

Venlig hilsen,
Formand Bjarne Høpner

København, 13. september 2017

 

 
id-3